Σύντομα κοντά σας!


"Όσο περισσότερο δίνουμε, τόσο ανώτεροι γινόμαστε, μαθαίνουμε να βλέπουμε τον εαυτό μας στους άλλους. Τα βάσανά τους γίνονται δικός μας πόνος και η χαρά τους δική μας χαρά."

Σουάμι Σατυανάντα Σαρασουάτι

Email: amba@satyanandamath.gr

Τηλ. επικοινωνίας: 6951667312, 6973696897